พันธกิจ

 

 

 พันธกิจ

1.   ผมสอนหนังสือให้ “น้อง” ไม่ได้สอนให้ “ลูกค้า” ดังนั้นมาเรียนแล้วขอให้ตั้งใจเรียน

2.   ปลูกฝังหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง  ชัดเจน  เห็นภาพ  เน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจที่ยั่งยืน  ไม่ต้องท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง

3.   เรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องเก่ง  เพราะผมเชื่อว่าน้องทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้  สำหรับผมไม่มีคำว่า “โง่” มีเพียงแต่ยังไม่มีความพยายามมากพอ  ขอแค่ให้น้อง ๆ กลับไปทบทวนฝึกทำแบบฝึกหัดทุกครั้งหลังเรียนเสร็จ และก่อนจะมาเรียนในสัปดาห์ต่อไป ถ้าทำตามนี้แล้วผลการเรียนยังไม่ดีขึ้นก็ให้มันรู้ไปครับ  

4.   สร้างแรงบันดาลใจ  ให้น้อง ๆ รู้จักตัวเอง มีเป้าหมายในชีวิต  รู้จักวิธีเรียนที่ถูกต้อง  และเปิดโลกทัศน์ในเรื่องการศึกษาต่อของน้อง ๆเช่น การสอบชิงทุนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยนำความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ที่เรียนอยู่ทั้งในและต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟัง  เพื่อให้น้อง ๆ มีการพัฒนาตัวเองต่อไป

5.   ปลูกฝังจิตสำนึกให้น้อง ๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ

b นโยบาย พนธกจ

Last modified on 02/05/2017

Share this article

About Author

tutor khor

service education

favicon1

Contact us : 083-6595136 , 086-8826648 , 088-7832119

 

Last posts

Visitorcounter

Today 17

Yesterday 49

Week 246

Month 874

All 356984